Suchi:   aa | a | b | bh | ch | chh | d | dh |  e | f | g | gh | h |  i | j | jh | k | kh | l |  m | n | o | p | r | rr |  s | t | th | tth | u | v | w |  y


ch

Fiji Hindi

badlo
 
Dessert khae waala chimmach

Etymology

badlo

Ii sabd Awadhi aur Bhojpuri bhasa se aais hai

Pronunciation

badlo

chimmach

  1. Ek rakam ke kichin ke aujaar jiske khaana khae khatir, milaae khatir kaam me lawa jae hae.

Synonym

badlo
  • chamcha

Translations

badlo

References

badlo