Suchi:   aa | a | b | bh | ch | chh | d | dh |  e | f | g | gh | h |  i | j | jh | k | kh | l |  m | n | o | p | r | rr |  s | t | th | tth | u | v | w |  y


ch

Fiji Hindi

badlo
 
Chichinda

Etymology

badlo

Ii sabd Hindi bhasa me se aais hai

Pronunciation

badlo

chichinda

  1. Ek rakam ke lamba fal jiske tarkaari banaawa jae hai aur jon ke garam des me hoe hae.

Translations

badlo

References

badlo