Suchi:   aa | a | b | bh | ch | chh | d | dh |  e | f | g | gh | h |  i | j | jh | k | kh | l |  m | n | o | p | r | rr |  s | t | th | tth | u | v | w |  y


ch


Fiji Hindi

badlo

Etymology

badlo

Ii sabd Urdu sabd Chaarah se aasis hae. Urdu me ii Farsi bhasa se aais rahaa.


  1. remedy
  2. fodder
  3. bait
  • Gaai ko Chaara do

Translations

badlo
  • English: remedy, cure, help, aid, resource
  • Hindi: चारा (cārā)
  • Nepali: चारा (cārā)

References

badlo