Suchi:   aa | a | b | bh | ch | chh | d | dh |  e | f | g | gh | h |  i | j | jh | k | kh | l |  m | n | o | p | r | rr |  s | t | th | tth | u | v | w |  y


d

Fiji Hindi badlo

Etymology badlo

Ii sabd Kaiviti bhasa se aais hai

Pronunciation badlo

Noun badlo

daruuka

  1. Ek janglee ganna ke rakam perr jiske patti ke bhitar waala part khawa jae hae..

Translations badlo

References badlo