Suchi:   aa | a | b | bh | ch | chh | d | dh |  e | f | g | gh | h |  i | j | jh | k | kh | l |  m | n | o | p | r | rr |  s | t | th | tth | u | v | w |  y


d

Fiji Hindi

badlo

Etymology

badlo

Ii sabd Hindi, Bhojpuri aur Awadhi bhasa se aais hae.

Pronunciation

badlo

daadi

  1. Pitaji ke Pitaji ki Bibi
  2. Pitaji ke maiya
  3. Daada ke aurat

Translations

badlo

References

badlo