Suchi:   aa | a | b | bh | ch | chh | d | dh |  e | f | g | gh | h |  i | j | jh | k | kh | l |  m | n | o | p | r | rr |  s | t | th | tth | u | v | w |  y


b

Fiji Hindi

badlo

Etymology

badlo

Ii sabd Urdu sabd baazi se Fiji Hindi me aais hae. Urdu me ii Farsi bhasa se aais rahaa.

  1. Jab koi jan koi chiij ke jiit lewe hae, nai to kuchh achchhaa chij paae le hae, tab ii bola jaawe hae ki "Uu baaji maar liis"

Translations

badlo

References

badlo