Suchi:   aa | a | b | bh | ch | chh | d | dh |  e | f | g | gh | h |  i | j | jh | k | kh | l |  m | n | o | p | r | rr |  s | t | th | tth | u | v | w |  y


b

Fiji Hindi badlo

 
Ek baaj

Etymology badlo

Ii sabd Urdu bhasa me se aais hae. Ii Urdu me Farsi (Persian) se aais rahaa.

Pronunciation badlo

Noun badlo

baaj

  1. Ii ek rakam ke chirriya hai jon ki duusar chirriya aur chota jaanwar ke khae hae.

Translations badlo

References badlo