Suchi:   aa | a | b | bh | ch | chh | d | dh |  e | f | g | gh | h |  i | j | jh | k | kh | l |  m | n | o | p | r | rr |  s | t | th | tth | u | v | w |  y


s

Fiji Hindi badlo

 
Linga Purana, Sanskrit

India ke ek purana bhasa hae jisme se India ke north aur south ke sab bhasa aais hae.

Etymology badlo

"Ii sabd Sanskrit bhasa se aais hae. "

Pronunciation badlo

Noun badlo

  1. example: शिक्षा णो अस्मिन् पुरुहूत यामनि ॥

हे अत्यन्तस्तुत्य ! जीवनपथे अस्मभ्यं शिक्षणं देहि । -ऋग्वेदः ७-३२-२६

Translations badlo

  • English : Sanskrit language
  • Hindi : संस्कृत भाषा
  • Nepali : संस्कृत भाषा
  • Gujarati : સંસ્કૃત ભાષા
  • French : Langue sanscrit
  • Indonesian : Bahasa Sanskerta
  • German : Sanskrit -Sprache
  • Thai : ภาษาสันสกฤต