Suchi:   aa | a | b | bh | ch | chh | d | dh |  e | f | g | gh | h |  i | j | jh | k | kh | l |  m | n | o | p | r | rr |  s | t | th | tth | u | v | w |  y


t

Fiji Hindi badlo

Etymology badlo

Ii sabd English sabd table se aais hae.

Noun badlo

taibul

  1. Ek rakam ke furniture jispe likha nai ti khana khawa jae hae.

Translations badlo