Suchi:   aa | a | b | bh | ch | chh | d | dh |  e | f | g | gh | h |  i | j | jh | k | kh | l |  m | n | o | p | r | rr |  s | t | th | tth | u | v | w |  y


k

Fiji Hindi badlo

Etymology badlo

E sabd kaiviti sabd kerekere aur Hindi sabd karo se banaa hae.

Pronunciation badlo

  • IPA: /keːreːkeːreː karοː/

Verb badlo

kerekere karo

  1. Bhik mango

Translations badlo

Nawa panna

References badlo