Suchi:   aa | a | b | bh | ch | chh | d | dh |  e | f | g | gh | h |  i | j | jh | k | kh | l |  m | n | o | p | r | rr |  s | t | th | tth | u | v | w |  y


j

Fiji Hindi

badlo

jahajibhai

  1. Jon log girmit ke time ek jahaj me aae rahin


Translations

badlo
  • English: ship brothers
  • Nepali: जहाज भाइ (jahaja bhāi)

References

badlo