Suchi:   aa | a | b | bh | ch | chh | d | dh |  e | f | g | gh | h |  i | j | jh | k | kh | l |  m | n | o | p | r | rr |  s | t | th | tth | u | v | w |  y


aa

Fiji Hindi

badlo

Etymology

badlo

Ii sabd Awadhi nai to Magahi se aais hae.

Pronunciation

badlo
  • IPA: /ɑːοː/

aao

  1. Koike aapan lage balao.
Tum hian aao
aao
Person First Second Third
Number Singular Plural Singular Plural Singular Plural
Simple Present aai aai aao aao aai aai
Present Continuous aataa hae aataa hae aataa hae aataa hae aae (aawe) hae aae (aawe) hae
Simple Past aayaa aayaa aayaa aayaa aais aain
Past Continuous aataa rahaa aataa rahaa aataa rahaa aataa rahaa aat (aawat) rahis aat (aawat) rahin
Present Perfect aae gaya hae aae gaya hae aae gaya hae aae gaya hae aae gais hae aae gain hae
Present Perf. Cont. aataa rahaa aataa rahaa aataa rahaa aataa rahaa aaat rahis aaat rahin
Past Perfect aataa rahaa aataa rahaa aataa rahaa aataa rahaa aaat rahis aaat rahin
Past Perf. Cont. aataa rahaa aataa rahaa aataa rahaa aataa rahaa aaat (awat) rahis aaat (aawat) rahin
Simple Future aaegaa aaegaa aaegaa aaegaa aaii aaii
Future Continuous aaegaa aaegaa aaegaa aaegaa aaii aaiye
Future Perfect aay leta aay leta aay leta aay leta aay letis aay letin
Future Perf. Cont. aate rahegaa aate rahegaa aate rahegaa aate rahegaa aate rahii aate rahii

Translations

badlo

References

badlo